„Kibernetičke budalaštine“ Zaklade

„Kibernetičke budalaštine“ Zaklade

Osvrt na Zakladinu „Obavijest vezanu uz anketiranje“

Po uzoru na obavijest Zaklade, ovim putem objavljujemo činjenice s kojima javnost treba biti upoznata kako bi imala sve potrebne informacije za donošenje objektivnog i kritičkog suda o obavijesti izvršne direktorice dr. sc. Irene Martinović Klarić, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju (u nastavku: Zaklada), vezano uz anketiranje koje provodimo u sklopu istraživanja kibernetičkog zlostavljanja u Hrvatskoj. Pojednostavljeno, u nastavku iznosimo sve relevantne činjenice o tome kako je istraživanje kibernetičkog zlostavljanja voditelja HRZZ projekata od strane bezlične birokracije Zaklade nedvojbeno sastavni dio ugovorenog projekta UIP-2017-05-8876 kojeg sufinacira Zaklada, da nas Zaklada kontinuirano kibernetički zlostavlja i od 03.12.2019. god. javno difamira nas i naš projekt, te da je ovo sve skupa neizmjerna količina “kibernetičkih budalaština". 

Činjenica: Obavijest Zaklade od 13.12.2019. god. je „kibernetička budalaština“, te ujedno izvrstan i javno dostupan primjer kibernetičkog zlostavljanja voditelja HRZZ projekta, ali ne od strane bezlične birokracije (za taj primjer upućujemo na News od 03.12.2019.), već od strane konkretne osobe, izvršne direktorice Zaklade, dr. sc. Irene Martinović Klarić, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, tako da se u znanstveno-istraživačkom smislu (zasad) nećemo baviti ovim oblikom kibernetičkog zlostavljanja.

Činjenica: U obavijesti Zaklade nigdje nije navedeno da su voditelj projekta i/ili ustanova na kojoj se provodi projekt bilo kojim činom ili propustom prekršili bilo koju odredbu Ugovora o financiranju projekta UIP-2017-05-8876 ili da predmetno istraživanje nije ugovoreno radnim planom projekta koji je sastavni dio tog Ugovora.

Činjenica: Od 20.11.2019. god. čekamo na odgovor izvršne direktorice Zaklade, dr. sc. Irene Martinović Klarić, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju, na našu molbu o održavanju sastanka radi vođenja konstruktivnog dijaloga o predmetnoj komponenti projekta, kibernetičkom zlostavljanju. Do danas nismo dobili nikakav odgovor.

Činjenica: Konstrukcija Zaklade kako istraživanje kibernetičkog zlostavljanja voditelja HRZZ projekata od strane bezlične birokracije Zaklade nije ugovorena komponenta projekta UIP-2017-05-8876 koji sufinacira Zaklada je  „kibernetička budalaština“.

Činjenica: Tvrdnja Zaklade da istraživanje kibernetičkog zlostavljanja od strane bezlične birokracije nije povezano s ciljevima projektnog prijedloga UIP-2017-05-8876 je „kibernetička budalaština“.

Činjenica: Tvrdnja Zaklade da anketiranje voditelja HRZZ projekata u sklopu istraživanja kibernetičkog zlostavljanja u domeni nacionalnog financiranja znanosti nije ugovoreno u radnom planu projekta UIP-2017-05-8876 je „kibernetička budalaština“.

Činjenica: Tvrdnja Zaklade da svi oni pojedini projektni ciljevi, aktivnosti i/ili rezultati projekta, a koji nisu izričito navedeni u sažetku projektnog prijedloga (a navedeni su u projektnom prijedlogu i radnom planu ugovorenog projekta) nisu ugovoreni u radnom planu projekta je „kibernetička budalaština“.

Činjenica: Tvrdnja Zaklade da se po pitanju predmetnog istraživanja i ankete radi o „prilagodbi projektnih aktivnosti“ za koju bi bilo potrebno Zakladi uputiti zahtjev za izmjene radnog plana kojim bi se „proširilo ugovoreno istraživanje provođenjem navedene ankete i ispitivanjem ciljne skupine voditelja projekata Zaklade“ je „kibernetička budalaština“.

Činjenica: Tvrdnja Zaklade kako joj je „zadovoljstvo voditelja projekata, mladih istraživača i mentora izrazito važno“, je „kibernetička budalaština“, jer nije navela niti jednu činjenicu kojom bi to potkrijepila. Zaklada u tom pogledu tek upućuje na „već provedena i planirana vrednovanja rada Zaklade koja će biti dostupna u prvim mjesecima 2020. godine“. Nije provedena niti jedna evaluacija rada Zaklade od strane njenih korisnika (voditelja projekata i njihovih matičnih ustanova). Zaklada aktualno nema nikakav sustavni mehanizam za detekciju (ne)zadovoljstva voditelja projekata u suradnji sa Zakladom, a u obavijesti nije navela čak niti namjeru ustrojavanja bilo kakvog takvog mehanizma.

Činjenica: Zaklada se uopće nije očitovala o rezultatima istraživanja kibernetičkog zlostavljanja voditelja HRZZ projekata od strane bezlične birokracije Zaklade.

Činjenica: Voditelji projekata nemaju pravo preispitivati odluke Upravnog odbora Zaklade od strane više instance (nema žalbenog postupka!). Voditeljima projekata se čak niti ne dostavlja sama odluka Upravnog odbora, već samo obavijest izvršnog direktora o istoj, s time da u toj obavijesti redovito nema baš nikakvog obrazloženja (čitaj: zahtjev odbijen ili zahtjev nije prihvaćen). Čak niti na izričit upit voditelja projekata Zaklada ne dostavlja niti odluku niti obrazloženje iste. Kada voditelj projekta izjavi prigovor na odluku Upravnog odbora Zaklade nema potvrde o zaprimanju iste niti povratne informacije o postupku, rokovima ili dopuštenosti (čitaj: nema nikakvog odgovora).

Činjenica: Minimalne kvalifikacije i kriteriji za izbor i sam postupak izbora anonimnih domaćih tzv. stalnih vrednovatelja Zaklade, a koji ili neposredno anonimno odlučuju o zahtjevima voditelja projekata ili de facto odlučuju o zahtjevima voditelja projekata pripremajući prijedloge za donošenje odluka Upravnog odbora Zaklade nisu javno dostupne. Zaklada u tom ključnom dijelu svoje suradnje s korisnicima djeluje potpuno netransparentno.

Činjenica: Iz svega prethodno navedenoga jasno proizlazi da Zakladi de facto uopće nije stalo do zadovoljstva njenih korisnika, a niti do transparentnosti u ključnim odnosima ugovorene suradnje ili nadzora nad vlastitim radom. Navedeno potvrđuju rezultati istraživanja u pogledu stavova ispitanika o evaluaciji, nadzoru, prijavi nezakonitosti i sl.

Činjenica: Zaklada, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu tri su strane vezane Ugovorom o dodjeli sredstava Zaklade (u nastavku: Ugovor).

Činjenica: Ugovor se sastoji od

  1. samog teksta ugovora (špranca),
  2. financijskog plana (budžet projekta) i
  3. radnog plana (SVI ciljevi projekta, SVE aktivnosti i SVI rezultati, navedeni po godinama i mjesecima trajanja projekta).

Činjenica: Zaklada se, nakon iscrpnog prikaza nespornih činjenica o ugovoru i ugovornim odnosima, pravima i obvezama u obavijesti od 13.12.2019. god., odjednom poziva na „sažetak CroViMo projekta“.

Činjenica: Niti citirani sažetak projektne prijave, pa čak niti sama projektna prijava, a u kojoj se na preko 20 mjesta izričito navodi kibernetičko zlostavljanje, nisu sastavni dio Ugovora.

Činjenica: Sažetak projektne prijave služi sažimanju projektne prijave te sadrži samo OSNOVNE informacije o GLAVNOM cilju i GLAVNOM zadatku projekta, dok su SVI ciljevi i SVI zadaci projekta detaljno razrađeni u samoj projektnoj prijavi te UGOVORENOM radnom planu projekta.

Činjenica: Sažetak projektne prijave, ne samo da nije sastavni dio Ugovora, nego nije čak niti sastavni dio tzv. prijavnog obrasca projekta. Sažetak projektne prijave u smislu određivanja ciljeva, aktivnosti ili rezultata ugovorenog projekta nema baš nikakvu snagu, niti faktičnu, niti pravnu. Refereiranje Zaklade na sažetak projektne prijave je „kibernetička budalaština“.

Činjenica: U samoj projektnoj prijavi na koju se odnosi taj citirani sažetak je na više mjesta izričito navedeno da će se projektom istraživati kibernetičko zlostavljanje u Hrvatskoj. Obzirom da je u kontekstu istraživanja kibernetičkog zlostavljanja voditelja HRZZ projekata od strane bezlične birokracije Zaklade posebno relevantno, navest ćemo, primjera radi, samo jedan od tih dijelova projektne prijave:     

„Virtualno okruženje kibernetičkog prostora (cyber space) nedvojbeno je proizvelo nove oblike ugroza, opasnosti i ljudske patnje, a koji su znatno štetniji negoli puko korištenje računala kao mudus operandi ili interneta kao locus operandi. Kibernetičko uznemiravanje je u svojoj kvaliteti znatno pogibeljniji oblik uznemiravanja negoli ono konvencionalno. Lakoća kojom se postiže, anonimnost, dostupnost i prilika za počinjenje, naizgled velika virtualna udaljenost uz istovremen visok stupanj intimnosti sa žrtvom, te neograničen potencijal širenja njegovih štetnih posljedica, zajedno s galopirajućom invazijom kribernetičkog prostora u našu svakodnevnu realnost, opravdava proučavanje kibernetičkog uznemiravanja u kontekstu delinkventnog nasilja.

Ne samo da istraživanje kibernetičkog zlostavljanja od strane bezlične birokracije sasvim nedvojbeno tematski udovoljava svim netom navedenim kriterijima, nego smo provedenim anketiranjem i empirijski potvrdili postojanje istoga u domeni nacionalnog financiranja znanosti među voditeljima HRZZ projekata i od strane Zaklade.

Činjenica: U radnom planu projekta UIP-2017-05-8876, a koji je sastavni dio Ugovora, u čak 7 stavki izričito je predviđeno istraživanje kibernetičkog zlostavljanja u Hrvatskoj (vidi u detalju News od 03.12.2019.).

Činjenica: Korisnici sredstava Zaklade (voditeljica projekta i organizacija) obvezni su provoditi projekt sukladno ugovorenom radnom i financijskom planu, dok je u Ugovoru izričito navedena obveza korisnika da istaknu sudjelovanje Zaklade u financiranju projekta u svim najavama, događanjima, dokumentima i publikacijama u kojima se prezentira provođenje projekta. U skladu s navedenom odredbom ugovora smo obvezni u sklopu predmetnog istraživanja i anketitranja istaknuti sudjelovanje Zaklade u financiranju projekta, odnosno jasno naznačiti da se predmetno istraživanje i anketiranje vrši u sklopu HRZZ projekta UIP-2017-05-8876, a što i činimo.

Činjenica: Ako se voditelj projekta bez opravdanih razloga ne pridržava obveza iz radnog plana Zaklada ima pravo trenutno prekinuti financiranje projekta. Drugim riječima, da nismo proveli predmetno istraživanje, Zaklada bi imala pravo TRENUTNO prekinuti financiranje našeg projekta. Rok za provođenje predmetnog istraživanja i objavu rezultata je 29.02.2020. god.

Činjenica: U projektnom prijedlogu i radnom planu projekta NIJE SPECIFICIRANO koji će se točno pojavni oblici kibernetičkog zlostavljanja u Hrvatskoj istraživati. Voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, u pogledu izbora pojavnog oblika kibernetičkog zlostavljanja kojega istražuje u okviru ugovorenog projekta (onoga od strane bezlične birokracije u domeni nacionalnog financiranja znanosti) te same metode istraživanja (anketiranje) uživa APSOLUTNO PRAVO SLOBODE I AUTONOMIJE ZNANSTVENOG STVARALAŠTVA. Svako osporavanje navedenog prava u okvirima ugovorenog projekta UIP-2017-05-8876 od strane Zaklade predstavlja birokratsku cenzuru znanstvenog rada i kibernetičko zlostavljanje voditelja HRZZ projekta od strane bezlične birokracije i odgovorne osobe Zaklade. Sve takve obavijesti na stranicama Zaklade, kao i e-mail poruke upućene voditeljima HRZZ projekata i mentorima doktoranada su difamacija projekta UIP-2017-05-8876, difamacija projektnog tima i voditelja projekta.

Činjenica: Od prosinca 2018. god. temeljem znanstvenih, stručnih i kadrovskih okolnosti tražimo Zakladu da sporazumno ISKLJUČIMO komponentu istraživanja kibernetičkog zlostavljanja iz radnog plana projekta. Upravni odbor Zaklade nam taj zahtjev ne prihvaća, nalaže vrednovateljima godišnjeg izvješća da o tome odlučuju, vrednovatelji to bez obrazloženja jednostavno ne čine, prema uputi Zaklade ponovno upućujemo zahtjev za isključivanje kibernetičkog zlostavljanja iz radnog plana, Zaklada konačno krajem listopada 2019. god. ODBIJA NAŠ ZAHTJEV BEZ OBRAZLOŽENJA. Početkom prosinca 2019. god. uspješno provedemo relevantno i inovativno istraživanje kibernetičkog zlostavljanja u Hrvatskoj kako bismo unutar roka 29.02.2020. god. ispunili ugovornu obvezu iz radnog plana projekta, da bi Zaklada 13.12.2019. god. javno obznanila kako istraživanje kibernetičkog zlostavljanja „nije povezano s ciljevima koji su predloženi u vrednovanom projektnom prijedlogu projekta CroViMo pa stoga i nije ugovoreno u radnom i financijskom planu projekta“. To sve skupa je  „kibernetička budalaština“ i kontinuirano kibernetičko zlostavljanje voditelja HRZZ projekta od strane bezlične birokracije Zaklade.

Činjenica: 12.12.2019. god. smo Zakladi uputili zahtjev da se što prije, a najkasnije u roku od 4 sata, ukloni netočna i difamirajuća obavijesti objavljena 03.12.2019. na službenim stranicama Zaklade te objavi ispravak da navedena anketa i istraživanje jesu dio projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, i to konkretno HRZZ projekta UIP-2017-05-8876 i da se uz ispravak objavi isprika projektnom timu te da se ispravak netočne obavijesti što prije, najkasnije u roku od 4 sata, pošalje svim voditeljima HRZZ projektata kojima je Zaklada poslala e-mail obavijest istog difamirajućeg sadržaja. Ponovno smo 12.12. ljubazno molili za očitovanje, što prije, a najkasnije u roku od 4 sata, na upit od 03.12.2019. god. o tome tko je odgovorna osoba Zaklade koja je 03.12.2019. godine ujutro i u roku od sat-dva vremena znanstveno i stručno odredila da istraživanje ovog pojavnog oblika kibernetičkog zlostavljanja nije dio našeg projekta te tko je odgovorna osoba Zaklade koja je naložila da se javno i putem e-maila difamira naš projekt. Odgovor do danas nismo primili.